• Kontakt

    Všeobecne:

    Marek Halkai                        Jozef Orenič                    Milan Fedor

    mob.: 0907 907 397             mob.: 0902 110 710        mob. 0908 698 245

    

    Zápasy:    

    Ak máte chuť zahrať si s nami náš kontakt je:

      Igor Lukáč

     mail : igino81@azet.sk

     mob.: 0908 990 657

    So športom sa mladne ľahšie!